خانه » بایگانی برچسب : تقویت گردن با یوگا

بایگانی برچسب : تقویت گردن با یوگا

خموده و تنبل نباشید!

درد پشت و گردن را با وضعیت بهتر برطرف کنید. درعصری که وابستگی به پرده نمایش به یک فرهنگ بدل گشته است ، هر کاری که ما انجام می دهیم اعم از اینکه ساعتها مقابل صفحه کامپیوتر مشغول کار می شویم یا به تماشای فیلم و برنامه های مختلف در صفحه تلفن هوشمند می نشینیم ، ناحیه بالا تنه بدن گرایش به جلو آمدن پیدا می کند. انجام دادن کارهای روزانه فرصت کمی برای کشش به سمت بالا و خم به عقب برای بدن ما فراهم می نماید. شرایط پایدار خم به جلو منجر به در آوردن قوز و درد در ناحیه پشت و گردن و همچنین سر درد می شود. ” سر جلو آمده ” اغلب کار را خراب تر می کند. وقتی سر جلوتر از سرشانه قرار میگیرد وزن آن قفسه سینه را به داخل می کشد و چانه پیش آمده فشار روی گردن را بیشتر می کند. بعلت کوتاه شدن ماهیچه ها در جلو قفسه سینه و ایجاد فشار برروی سلسله اعصاب و ایجاد فشار خون در بازو، این حالت ایجاد شدن ریسک آسیب پذیری پیشرفته از قبیل سندرم تونل کارپال را تشدید می نماید. نشستن در حالتی که پشت بدن خمیده و قوز کرده است به ... ادامه مطلب »